אפשרויות הקדשה

"שיעורים בש"ס" הוא שירות חינם לכל אלו שרוצים ללמוד את הדף היומי! התמיכה היחידה שלנו מגיעה מתרומות נדיבות של משתמשים המשתמשים ב"שיעורים בש"ס", ומעוניינים לעזור לאחרים ליהנות מהחוויה הלימודית.

תרומות כלליות

כל תרומה, לא משנה כמה קטנה, עוזרת!

הקדשות

ל"שיעורים בש"ס" ש מאות משתמשים מדי יום! תקדישו את הזכיות של הלימוד שלהם ליום, חודש או שנה ספציפיים

הקדשת דף מסויים

הקדשת דף, פרק או מסכתא. הקדשות אלה נותרות קבועות במהלך השנים הבאות.

תרומות כלליות

הקדשות

הקדשת דף מסויים

שלם בכרטיס